Sol over Pillemark

OPDATERING:  
DENNE SIDE FORVENTES LUKKET PÅ ET TIDSPUNKT. FØLG OS DERFOR OGSÅ PÅ FACEBOOK SIDEN SOL OVER PILLEMARK
Initiativgruppen har i dag sendt meddelelse ud til alle der har tegnet aktier i Sol over Pillemark A/S, at projektet er standset for nuværende. Det har i myndighedsbehandlingen vist sig, at der er flere forhold vedr. arealet som er problematiske, dels grundet potentiel PFAS-forurening og dels grundet adgangsveje til afværgeboringer mv. , så forudsætningerne der har lagt til grund for tegning af aktierne er ikke til stede og i overensstemmelse med det som er lagt frem i tegningsmaterialet. I konsekvens af dette er tegningen af aktier i selskabet suspenderet og investorerne får de indbetalte beløb retur.
Vi vil løbende her på siden orientere om status på projektet som vi håber og forventer kan genoptages.

 

På den tidligere losseplads på Brede blok har en gruppe lokale borgere i Pillemark taget initiativ til at opføre en mindre solpark med tilhørende lynlader og batteri.
Det er målet at solparken primært skal være ejet af lokale borgere og virksomheder samt forsyne virksomheder på Samsø med grøn strøm.
Se omtale af projektet i Samsø Posten den 11. januar>>>

Projektet er nu nået til en fase hvor der åbnes op for tegning af Aktier i selskabet. I denne forbindelse er der blevet afholdt investormøde på Energiakademiet den 6. december 2023 og igen den 15. januar kl. 19.00.
Det var muligt at deltage online og mødet blev optaget. Grundet tekniske vanskeligheder kan optagelsen desvære ikke anvendes, så en ny optagelse af præsentationen er lavet og kan ses her:


Samsø Posten var til stede og har omtalt projektet i en ny artikel>>>

Investormateriale findes i form af investorinformation, vedtægter for selskabet samt stiftelsesdokument. Endvidere tegningsblanket som kan anvendes til tegning af aktier frem til deadline den 31. januar 2024;
Enkelte har haft problemer med at hente dokumenterne ned. Kan du ikke hente dokumenterne, så skriv en mail til Kristian eller Jesper på nedenstående mail. Så sender vi materialet frem.

Vi får løbende spørgsmål ind som bliver besvaret. Spørgsmål som vurderes af generel interesse tilføjes i et Q&A afsnit nederst på siden!

Investorinformation>>>

Vedtægter Sol over Pillemark A/S>>>

Stiftelsesdokument Sol over Pillemark A/S>>>

Sol over Pillemark – Bindende tegningstilsagn – endelig udgave i pdf>>>

Sol over Pillemark – Bindende tegningstilsagn – endelig udgave i word>>>

Vi er bevidste om, at det for private og ikke kyndige ud i investeringer og solceller, kan være vanskeligt at vurdere et projekt som dette. Vi har fået en lokal investor til at give sin begrundelse for at have investeret i projektet:

Spørgsmål til projektet kan rettes til Jesper Østergaard på tlf. 2887 9797, mail: jo@4-leaf-consulting.com eller Kristian Alexandersen på tlf. 6174 2670, mail: kristian-alexandersen@hotmail.com

Spørgsmål og svar af generel interesse besvares i denne Q&A sektion!

Q: Hvorfor er det at der ikke betales skat de første 10 år? Er det pga. skattemæssige afskrivninger og pga. afdrag på lån?
A: Det skyldes alene afskrivninger

Q: Jeg går ud fra, at jeres ladestandere er 4 styk, og dermed ikke 4 ladepunkter? Dermed får hver bil fuld ladehastighed og skal ikke dele med naboen, som jo de fleste steder er tilfældet, og hvorved ladetiden sådan ca. fordobles, hvis man er 2 om en ladestander.
A: Der opsættes 2 stk. lynladere med hver 2 stik., så i alt 4 ladepunkter. Laderne kan lade med op til 350kW pr. styk, og hvis 2 biler lader på den samme lader deles effekten mellem dem så hver får adgang til maksimale 175kW.

Q: Er det muligt at købe aktier til børn – evt. som gave?
A: Ja. Barnet, hvis under 18 år, vil blive noteret som ejer af aktien i ejerbogen og den/de myndige forælder vil blive noteret som stemmeberettiget indtil det fyldte 18 år.

Q: Vil man som investor og husejer på Samsø få leveret billigere strøm?
A: Der er ikke koblet særlige aftaler eller fordele for investorer sammen med købet af aktier. Dette er ikke muligt eftersom det i givet fald diskvalificerer anvendelsen af pensionsmidler som indskudskapital ligesom det også vil stille aktionærerne forskelligt i fht. hvem der måtte have behov og interesse for at købe strøm direkte fra solparken.

Q: At solparken primært skal være ejet af lokale borgere og virksomheder på Samsø. Er man så forhindret i at investere hvis man ikke er bosiddende på Samsø?
A: Nej, du kan sagtens investere også selvom du ikke bor på Samsø. Det er blot et stort ønske og håb, at opnå en stor lokal forankring gennem stort lokalt ejerskab af solparken.

Q: Eftersom myndighedsbehandlingen ikke er endeligt afsluttet, vil man så få pengene tilbage hvis det viser sig at solparken ikke kan godkendes?
A: Ja, hvis solparken ikke realiseres, af den ene eller anden årsag, vil alle indskudte midler blive returneret til investorerne.